Vi samarbejder om og løser opgaver inden for:

 

 

Rekruttering

  • rekruttering, udvælgelse og executive search
  • kompenteceudvikling af personer og grupper

Forretningsudvikling

  • strategivurdering, -udvikling og -tilpasning
  • kompetenceudvikling på virksomhedsniveau
  • organisering og optimering af krydsfeltet mellem strategivalg, forretningsmodel, handlinger og mennesker