Rekruttering og forretningsudvikling

Vi har: 

  • løst mere end 1.900 rekrutterings-, udvælgelses- og searchopgaver; nationalt og internationalt
  • trimmet organisationer i en børsmodningsproces
  • bistået ved turn-around opgaver med strategiske og organisatoriske opgaver
  • forestået organisatoriske sammenlægninger ved fusioner; nationalt og internationalt
  • bistået ved due diligence
  • gennemført integration og opsplitning af organisationer
  • designet nye organisationer
  • coachet i forbindelse med kompetenceudvikling
  • bistået ved generationsskifter